Csoportok
közösségek

 

CSALÁDCSOPORT

 
Mi is a családcsoport?

CsaládcsoportA Családcsoport otthonaink falain kívülről vagy belülről érkező kérdéseinkre segít választ találni. A hozzánk tartozó Családok különböző életkora, helyzete és tapasztalatai nyomán a beszélgetéseken és közös élményeken keresztül mindenki értékes pillanatokkal válhat gazdagabbá.

   
Indulás

Családcsoportunk a Szent Rita Plébánián 2006 ősze óta működik. Ekkor a Verbum Dei Missziós Nővérek által szervezett és lebonyolított, négy alkalomra tervezett  házas szemináriumra sereglettünk össze, ami annyira jól sikerült, hogy azóta sem engedjük el egymást. Átlagosan havonta egyszer találkozunk. (Ide kattintva megtekintheti egyik plakátunkat.)

 
Lelkigyakorlat

Nemrég tartottuk első közös lelkigyakorlatunkat Iszkaszentgyörgyön. Ez a hétvége nemcsak a személyes, ill. házastársi lelki gyarapodásunkhoz, hanem közösségünk összekovácsolódásához is nagyban hozzájárult.

Montázs - Családcsoport
 
Mit csinálunk?

A Családcsoport tagjai olyan házaspárok, akiknek az életében fontos szerepe van a katolikus hit megélésének. A találkozók alkalmával egy adott, a családos élethez kötődő témával kapcsolatban gyűjtjük össze a gondolatainkat. Az egyház tanítása és a személyes tapasztalatok megismerése segít a kérdések és problémák feldolgozásában és erőt ad a továbblépéshez. Egymás élményei új ötletekkel szolgálnak a családok életének lelki gazdagításához és a kapcsolatok megerősítéséhez. Az összejövetelek vidám hangulata is hozzájárul ahhoz, hogy tartalmas és szórakoztató kikapcsolódásra lelhessünk.

 
 

KATEKUMENEK

 

A Szent Rita Plébánián 2006 őszétől 2008-ig 6 katekumen készül a szentségek felvételére Tóth Kálmán plébános vezetésével. A csoport tagjai különböző életkorúak és különböző céllal jelentkeztek a hittan órákra. Van, aki még nem keresztelkedett meg, s van, aki már a bérmálkozás előtt áll.

A keresztény szemlélet és életvezetés megismerését és elsajátítását Tomka Ferenc tankönyve alapján a Kálmán atya által irányított beszélgetések segítik. A katekumenek egymástól is kölcsönös segítséget kapnak a felkészülésben tapasztalataik megosztása által. A felmerülő kérdések új nézőpontokat adnak a vallás és a hit tanulmányozásához. A beszélgetések során az életből kiragadott problémák, élethelyzetek kerülnek megvitatásra, ami segíti a résztvevőket, hogy a vallásos szemléletet a mindennapjaikba is át tudják ültetni.

 
 
 
 

BIBLIAKÖR

 

2004. őszén indult meg a plébánián a katekumeneknek, az iskolásoknak és a felnőtteknek szóló hitoktatás. Ezen belül talán a legnagyobb érdeklődés előzte meg, a felnőtteknek szóló bibliaórát. Mindannyian régen hallgatjuk és olvassuk a Szentírást, de Szentírás magyarázaton már régen vettünk részt. Szent Lukács evangéliumát olvassuk, és ezt követően plébános atya széles kiterjedésű részletes magyarázatot ad, az olvasott szakaszhoz. Kis lépésekben haladunk, mert az olvasott részlet és a hozzáfűzött magyarázat további kérdéseket, gondolatokat ébreszt. Mindenki nyíltan és őszintén hozzáteszi a saját véleményét, esetleg az életében már megélt eseményekből fakadó élettapasztalatokat is.

Óra végén kedves művésznő-bibliakör társunk kápráztat el saját előadásában a magyar irodalom egy verses vagy prózai gyöngyszemével.

Létszámunk általában 15-18 fő, amely nagyjából az induló létszámot jelenti. Szeretettel fogadjuk a hozzánk betérőket akár az alkalmankénti látogatót is.

Isten igéjét nagyon jó olvasni egyedül, saját gondolatokba elmélyülten, de nagyon jó együtt is olvasni, mert találkozunk olyan váratlan gondolatokkal is, amelyek így közösségben merülnek fel, és olyan véleményekkel amelyek egyénileg is tovább foglalkoztatják az embert.

Most ősszel a Jó Isten akaratából a negyedik évet kezdjük meg, és reméljük még sok évig elmélkedhetünk így együtt, s reményeink szerint mindig többen!

d
d